Telefoni konsultatsioonid

Meie keskusel on kaks telefoninumbrit: üldnumber 604 8233, mis teenindab üldküsimustes ning dr Terepi ja dr Västra nimistu patsiente, ning telefon 604 8003, mis teenindab ainult dr Petersoni patsiente. Üldnumber on avatud keskuse lahtiolekuaegadel, dr Petersoni telefonile vastab pereõde ainult arsti vastuvõtuaegadel.

Üldnumbrile helistades suunatakse Teie kõne ootejärjekorda. Numbrit teenindavad kuni 3 vastajat (pereõde või kliiniline assistent) üheaegselt sõltuvalt kellaaegadest.  Ootejärjekorras viibimise aeg on piiratud 3 minutiga, siis kõne katkeb automaatselt. Kõnele vastatakse esimesel võimalusel. Esmane kontakt on pereõe või kliinilise assistendiga, kes nõustab Teid, vajadusel registreerib vastuvõtule või konsulteerib perearstiga edasise tegevuse osas. Kui osutub vajalikuks perearstiga kõnelemine, siis lepib pereõde/kliiniline assistent Teiega kokku tagasihelistamise aja. Palun arvestage, et esmaspäeva hommikul on helistajaid palju - proovige uuesti või kasutage e-posti teel nõustamise võimalust.

Dr Petersoni numbrile helistades satute samuti järjekorda, kõnedele vastavad üks või kaks pereõde. Ootejärjekorra aeg pole piiratud, muusikat te ei kuule.

Kõnedele vastamiskiirus ei ole seadusega reglementeeritud, kuid me pingutame, et ooteaeg oleks võimalikult lühike ja patsient saaks kiiresti oma murele sobiliku lahenduse. Kui te siiski pidite kontakti ootama kauem, siis palume pereõe/kliinilise assistendiga mitte pahandada.

Kui telefoniliinidel on tehniline rike, siis me helistame ise tagasi. Muul juhul proovige uuesti helistada või kasutage e-posti teel konsulteerimise võimalust.